معنی و ترجمه کلمه phonoscope به فارسی phonoscope یعنی چه

phonoscope


سيم ازما،التى که بدان سيم هاى ادوات موسيقى ازموده ميشوند،ارتعاش نما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها