معنی و ترجمه کلمه photo cell به فارسی photo cell یعنی چه

photo cell


الکترونيک : پيل نور - برقى
علوم نظامى : سلول فتوالکتريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها