معنی و ترجمه کلمه photo-conductive effect به فارسی photo-conductive effect یعنی چه

photo-conductive effect


الکترونيک : اثر نور - رسانايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها