معنی و ترجمه کلمه phyrgian cap به فارسی phyrgian cap یعنی چه

phyrgian cap


يکجور کلاه مخروطى که اکنون انرا با کلاه ازادى يکى ميدانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها