معنی و ترجمه کلمه physiatrics به فارسی physiatrics یعنی چه

physiatrics


(طب )درمان امراض با وسايل طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها