معنی و ترجمه کلمه physical aptitude test به فارسی physical aptitude test یعنی چه

physical aptitude test


ورزش : ازمون استعداد جسمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها