معنی و ترجمه کلمه physiologically به فارسی physiologically یعنی چه

physiologically


مطابق فيزيولوژى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها