معنی و ترجمه کلمه pi به فارسی pi یعنی چه

pi


حرف شانزدهم الفباى يونانى ،عدد هشتاد،(هن ).نسبت پيرامون به شعاع دايره
کامپيوتر : عدد پى
نجوم : پى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها