معنی و ترجمه کلمه picture به فارسی picture یعنی چه

picture


تصوير،منظره ،سينما،با عکس نشان دادن ،روشن ساختن ،نقاشى کردن ،تصور،وصف ،مجسم کردن
علوم مهندسى : تصوير
معمارى : تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها