معنی و ترجمه کلمه pile head به فارسی pile head یعنی چه

pile head


عمران : قسمت فوقانى شمع
معمارى : سر شمع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها