معنی و ترجمه کلمه pilewort به فارسی pilewort یعنی چه

pilewort


(گ.ش ).علف بواسير،انجيرک)lesser celandine(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها