معنی و ترجمه کلمه pipe aqueduct به فارسی pipe aqueduct یعنی چه

pipe aqueduct


اباره لوله اى
معمارى : ناو لوله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها