معنی و ترجمه کلمه piston stroke به فارسی piston stroke یعنی چه

piston stroke


علوم مهندسى : ضربه پيستون

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها