معنی و ترجمه کلمه pitch control به فارسی pitch control یعنی چه

pitch control


کنترل گام ملخ ،کنترل دوران هواپيما حول محور عرضى در هواپيماهاى عمود پرواز و در سرعت نسبى کم يا صفر
علوم هوايى : کنترل سيستم مرکب در هليکوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها