معنی و ترجمه کلمه place brick به فارسی place brick یعنی چه

place brick


معمارى : اجر خام پخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها