معنی و ترجمه کلمه placement به فارسی placement یعنی چه

placement


شغل دادن ،تهيه شغل ،جا دادن ،تهيه کار،کاريابى ،تعيين دانشپايه دانشجو از روى امتحان ،قرار دادن ،گمارش
روانشناسى : تعيين شغل
ورزش : جاخالى
علوم نظامى : گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها