معنی و ترجمه کلمه plain sailing به فارسی plain sailing یعنی چه

plain sailing


پيشرفت بدون مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها