معنی و ترجمه کلمه planer tree به فارسی planer tree یعنی چه

planer tree


(گ.ش ).درخت ازاد)Zelkova serrata(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها