معنی و ترجمه کلمه planned به فارسی planned یعنی چه

planned


بازرگانى : با برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها