معنی و ترجمه کلمه planning horizon به فارسی planning horizon یعنی چه

planning horizon


افق برنامه ريزى
بازرگانى : مدت برنامه ريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها