معنی و ترجمه کلمه platitudinarian به فارسی platitudinarian یعنی چه

platitudinarian


ادم بيمزه ،عارى از لطف و مزه ،مبتذل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها