معنی و ترجمه کلمه plug به فارسی plug یعنی چه

plug


فيش ،شمع ،درپوش ،سوراخ گيره ،قاش ،دوشاخه ،کليد اتصال ،سربطرى ،توپى گذاشتن( در)،بستن ،درچيزى را گرفتن ،قاچ کردن ،تير زدن ،برق وصل کردن
علوم مهندسى : سوراخگير
کامپيوتر : دو شاخه
الکترونيک : دوشاخه
معمارى : دوشاخه برق
ورزش : اسب مسابقه از نوع پست و نامناسب نوعى طعمه ماهيگيرى با چند قلاب
علوم هوايى : درپوش
علوم نظامى : بيرون زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها