معنی و ترجمه کلمه pocket به فارسی pocket یعنی چه

pocket


محاصره شدن ،کيسه يا جيبهاى 6 گانه ميز بيليارد،فرورفتگى ،پيش رفتگى خط جبهه ،کيسه هوايى ،پاکت ،تشکيل کيسه در بدن ،کوچک ،جيبى ،نقدى ،پولى ،جيب دار،درجيب گذاردن ،درجيب پنهان کردن ،بجيب زدن
علوم مهندسى : حباب
ورزش : انداختن گوى به کيسه در بازى بيليارد فاصله بين ميله هاى 1 و 3 براى بازيگر راست دست و 1 و 2 براى بازيگر چپ دست بولينگ
علوم نظامى : جيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها