معنی و ترجمه کلمه point four به فارسی point four یعنی چه

point four


اصل چهار،چهارمين ماده از مواد اصلى نطق افتتاحيه ترومن رئيس جمهور امريکا در ژانويه 1949 در کنگره که در ان پيشنهاد شده بود که ايالات متحده امريکا به وسيله تامين کمکها و مساعدتهاى فنى در کشورهاى توسعه نيافته جهان
قانون ـ فقه : رهبرى اين گونه م مالک را به دست گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها