معنی و ترجمه کلمه police action به فارسی police action یعنی چه

police action


عمليات انتظامى محلى براى حفظ امنيت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها