معنی و ترجمه کلمه police state به فارسی police state یعنی چه

police state


اداره کشور بوسيله نيروى پليس ،حکومت پليسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها