معنی و ترجمه کلمه polish opening (attack) به فارسی polish opening (attack) یعنی چه

polish opening (attack)


ورزش : گشايش
علوم نظامى : گشايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها