معنی و ترجمه کلمه polish opening (attack) به فارسی polish opening (attack) یعنی چه

polish opening (attack)


ورزش : گشايش
علوم نظامى : گشايش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها