معنی و ترجمه کلمه political economy به فارسی political economy یعنی چه

political economy


اتصاد سياسى ،علم ثروت
قانون ـ فقه : اقتصاد سياسى
روانشناسى : اقتصاد سياسى
بازرگانى : اقتصاد سياسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها