معنی و ترجمه کلمه polyene به فارسی polyene یعنی چه

polyene


(ش.الى )ترکيبى الى که داراى پيوستگى مضاعف است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها