معنی و ترجمه کلمه polypus of the nose به فارسی polypus of the nose یعنی چه

polypus of the nose


بواسير لحمى بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها