معنی و ترجمه کلمه pom pom به فارسی pom pom یعنی چه

pom pom


مسلسل خود کار¹ 2تا ¹ 4ميليمترى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها