معنی و ترجمه کلمه pompon به فارسی pompon یعنی چه

pompon


حقه ،انواع گل داودى ،منگوله نما،گل کوکب ،گل منگوله اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها