معنی و ترجمه کلمه popularly به فارسی popularly یعنی چه

popularly


بطورعوام پسند،بطورمشهور يامتداول ،از لحاظ توده مردم بزبان ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها