معنی و ترجمه کلمه portland cement kiln به فارسی portland cement kiln یعنی چه

portland cement kiln


کوره پختن سيمان
معمارى : کوره سيمان پزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها