معنی و ترجمه کلمه post-test به فارسی post-test یعنی چه

post-test


روانشناسى : پس ازمون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها