معنی و ترجمه کلمه potassium sulfate به فارسی potassium sulfate یعنی چه

potassium sulfate


(ش ).سولفات پتاسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها