معنی و ترجمه کلمه pound (to) به فارسی pound (to) یعنی چه

pound (to)


معمارى : کوبيدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها