معنی و ترجمه کلمه powder به فارسی powder یعنی چه

powder


سائيدن ،ارد،پودر صورت ،باروت ،ديناميت ،پودر زدن به ،گرد زدن به ،گرد ماليدن بصورت گرد دراوردن
علوم مهندسى : خاک
شيمى : باروت
زيست شناسى : گرد
ورزش : برف خشک تازه
علوم نظامى : پودر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها