معنی و ترجمه کلمه power level به فارسی power level یعنی چه

power level


الکترونيک : تراز توان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها