معنی و ترجمه کلمه pre-oedipal به فارسی pre-oedipal یعنی چه

pre-oedipal


روانشناسى : پيش اديپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها