معنی و ترجمه کلمه precursor به فارسی precursor یعنی چه

precursor


پيشرو،منادى ،ماده متشکله جسم جديد
شيمى : پيش ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها