معنی و ترجمه کلمه predials به فارسی predials یعنی چه

predials


بردگان وابسته به زمين ،بردگان زراعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها