معنی و ترجمه کلمه predials به فارسی predials یعنی چه

predials


بردگان وابسته به زمين ،بردگان زراعتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها