معنی و ترجمه کلمه prefixion به فارسی prefixion یعنی چه

prefixion


پيش گذارى ،جلو گذارى ،سر واژه گذارى ،سرواژه ،سر کلمه ،لفظمعنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها