معنی و ترجمه کلمه preheating furnace به فارسی preheating furnace یعنی چه

preheating furnace


علوم مهندسى : کوره ى پيش گرمکنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها