معنی و ترجمه کلمه preliminary school به فارسی preliminary school یعنی چه

preliminary school


بازرگانى : مدرسه ابتدائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها