معنی و ترجمه کلمه preminence به فارسی preminence یعنی چه

preminence


predominance(، )=predominancyبرترى ،علو،رجحان ،تفوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها