معنی و ترجمه کلمه preovulatory به فارسی preovulatory یعنی چه

preovulatory


واقع شونده درمرحله قبل از تخم گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها