معنی و ترجمه کلمه prestige به فارسی prestige یعنی چه

prestige


شهرت ،وجهه ،حيثيت ،اعتبار،ابرو،نفوذ،قدر ومنزلت
قانون ـ فقه : ابرو
روانشناسى : اعتبار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها