معنی و ترجمه کلمه preventable به فارسی preventable یعنی چه

preventable


)=preventible(قابل جلوگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها