معنی و ترجمه کلمه prewetting به فارسی prewetting یعنی چه

prewetting


پيش تر نمايى( بتن)
معمارى : پيش تر نمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها